Disclaimer


Disclaimer voor www.brillencentrale.com/voordeeloptiek
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.brillencentrale.com/voordeeloptiek, zoals deze beschikbaar is gesteld door BrillenCentrale Groningen, VoordeelOptiek.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is opgesteld, kan BrillenCentrale Groningen, VoordeelOptiek niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onjuiste informatie van welke aard dan ook op deze website.
Afbeeldingen en kleuren op de website kunnen iets afwijken aan het origineel, weergegeven artikel voorraden en levertijden zijn indicatief, er zijn geen rechten aan te ontleden.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en leveringen.


Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BrillenCentrale Groningen, VoordeelOptiek is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BrillenCentrale Groningen, VoordeelOptiek.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met BrillenCentrale Groningen, VoordeelOptiek te mogen claimen, te veronderstellen of rechten aan te ontleden.

BrillenCentrale Groningen, VoordeelOptiek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. BrillenCentrale Groningen, VoordeelOptiek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.brillencentrale.com/voordeeloptiek op deze pagina.