✓ Optometrie


Optometrie
Een oogmeting, een optometrisch/ orthoptisch onderzoek, of naar een oogarts. Wat is het verschil en wie doet wat?

Refractie (= oogmeting) bij een Opticien
Met een refractie wordt de oogfout ofwel de sterkte van uw ogen bepaald.
Met speciale testen en vraagstelling wordt doorgaans door de opticien de sterkte van uw ogen bepaald.
De sterkte is noodzakelijk voor het goed aanmeten van een bril of dient als uitgangspunt bij het aanmeten van contactlenzen.
Een refractie zegt eigenlijk niets over de conditie van uw ogen.
Het kan echter wel zijn dat tijdens een refractie blijkt dat uw gezichtsvermogen sterk verminderd is of dat de sterkte zo veranderd is dat de opticien u adviseert om door de optometrist/ orthoptist een nader onderzoek te laten doen, of u wordt doorverwezen naar de huisarts voor een eventuele verwijzing naar een oogarts.


Optometrisch onderzoek bij een Optometrist of Orthoptist
Wanneer bepaalde omstandigheden daar aanleiding voor geven (uw nieuwe sterkte zorgt niet voor de verwachte verbetering van uw gezichtsvermogen; u gebruikt bepaalde medicatie of er zijn specifieke klachten als hoofdpijn, rode, branderige, droge of jeukende ogen) dan kan de optometrist een optometrisch onderzoek bij u doen.
De optometrist zal dan al dan niet met pupilverwijdende oogdruppels uw ogen met speciale testen en onderzoekstechnieken nauwkeurig beoordelen.
Dit onderzoek geeft meer informatie over de conditie van uw ogen en/of de eventuele klachten. Wanneer verder onderzoek of medische behandeling door een (oog)arts noodzakelijk blijkt, dan wordt u direct door de optometrist in vele gevallen via de huisarts doorverwezen.

Een Orthoptist is gespecialiseerd in oogproblemen die veroorzaakt worden door een verkeerde samenwerking van de ogen bij kinderen tot ongeveer 12 jaar, ook volwassenen die scheelzien of dubbelzien komen bij een orthoptist.
Het optometrisch/ orthoptisch onderzoek wordt vaak vergoed door uw zorgverzekeraar, deze vergoeding telt wel voor uw eigen risico.

Oogarts
Spoedeisende oogzorg of complexe oogaandoeningen vragen om een bezoek aan de oogarts.
Voor een eerste bezoek aan de oogarts is een doorverwijzing nodig van de huisarts.
De huisarts zal meestal adviseren om eerst naar een opticien te gaan alvorens er een doorverwijzing wordt afgegeven.


De onderzoeken
Glaucoomonderzoek: Bij dit onderzoek wordt er een gezichtsveldonderzoek gedaan, de oogdruk gedurende verschillende tijdstippen op een dag gecontroleerd m.b.v de Goldmann tonometer.
Met pupilverwijdende oogdruppels wordt de voorste oogkamer, de oogzenuw en het netvlies met speciale technieken onderzocht en wordt er een fundusfoto gemaakt.

Optometrisch onderzoek: Diverse testen en testmethoden worden gebruikt om de algehele conditie en de kwaliteit van zien van het oog te bepalen.
Het voorste oogsegment en het netvlies wordt beoordeeld.
Het netvlies wordt in (bijna) alle gevallen beoordeeld met behulp van pupilverwijdende oogdruppels. Ook wordt de oogdruk en het gezichtsvermogen gemeten.

Diabetes fundus onderzoek: Dit onderzoek wordt vaak in opdracht van de huisarts uitgevoerd (type 2 diabetes) en via die weg ook gedeclareerd.
Uw kwaliteit van zien wordt beoordeeld, uw oogdruk wordt gemeten en in alle gevallen wordt uw netvlies beoordeeld in combinatie met een fundusfoto.
Hierbij wordt bijna altijd gebruik gemaakt van pupilverwijdende oogdruppels.

Droge ogen onderzoek: Droge ogen is een van de meest voorkomende klachten in de optometrische en/of oogheelkundige praktijk.
Dit kan klachten geven als hoofdpijn, branderige ogen, roodheid, wazig zien of zelfs algehele malaise.
Bij dit onderzoek wordt er en volledige traananalyse gemaakt, een controle van het voorste oogsegment en advies gegeven omtrent de mogelijkheden van behandeling.

Klachtgericht onderzoek: Hierbij worden alle testen en testmethoden gebruikt die noodzakelijk zijn om uw klacht te kunnen beoordelen en/of te behandelen.
Dit kan zijn een beoordeling van een ontsteking van het bindvlies, maar kan ook betrekking hebben op het beoordelen van het netvlies omdat er lichtflitsen en/of vervormingen in het gezichtsvermogen worden geconstateerd e.v.a. klachten.

Refractie (=oogmeting)*: subjectieve bepaling van de sterkte, het gezichtsvermogen, functionele werking van de ogen en een screening van de oogdruk m.b.v. de NCT.(Non Contact Tonometer)

Refractie bij kinderen: bepaling van de sterkte, samenwerking tussen beide ogen, visuele vaardigheden en gezichtsvermogen. Vaak in combinatie met druppelen.

Refractie volgens MKH (het meten van Fixatie Disparatie) methode bij bijv. dyslexie; leer- en leesproblemen; visuele stress; whiplash; asthenope klachten en/of concentratieproblemen : bepaling van de sterkte, het gezichtsvermogen, waarbij als extra de oogspierbalans en de samenwerking van beide ogen motorisch en sensorisch volgens een speciaal protocol wordt gemeten.


Al deze specialistiche onderzoeken hebben een prijskaartje, het onderzoek wat opticiens verrichten is Refractie (=oogmeting)
Voor een objectieve meting, is globale meting via de oogmeet computer betaalt u meestal niets, dit is namelijk ook enkel ter indicatie welke oogfout er zou kunnen zijn.
*Voor een subjectieve oogmeting (refractie) kan uw opticien een bedrag in rekening brengen, maar meestal zal dit indien u ook een bril of lenzen besteld geen extra's kosten.