✓ Herroepingsrecht


Herroepingsrecht

Informatie over het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Een retourzending brengt kosten met zich mee afhankelijk van de door u gekozen verzender en verzendwijze.
Kies altijd een verzendwijze waarbij u een tracktracecode (verzendbewijs) van de vervoerder ontvangt.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

BrillenCentrale Groningen | VoordeelOptiek
Hoofdstraat 261 - 3
NL-9828 PC  Oostwold Westerkwartier

Tel.: +31 50 2304 137
E-mailadres: klantenservice@brillencentrale.com

via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Artikelen die u niet kunt retourneren en zijn uitgesloten van herroeping zijn;
Voor u bestelde en al dan niet op maat geslepen brillenglazen;
 Cadeaubonnen;
 3M, OPTX en andere dioptrie sterkte en prisma (plak)folieën;
 Artikelen die op verzoek van de klant zijn gemaakt of aangepast;
 Contactlensvloeistoffen, contactlenzen, oogdruppels, dispensers e.d. waarvan de verpakking of seal is geopend of verwijderd;
 Op maat gemaakte zonneclips;
 Lak, verf, kleurvloeistoffen en kleurstiften;
 Neuspads, neusbruggen, schroefjes en oortips;
 Alle Alpine oordopjes/ gehoorbeschermers;
 Oogmaskers, dispensers;
 Op uw verzoek aangepaste brilpootjes en/of brilpootjes welke op verzoek geheel of gedeeltelijk van krimpkous zijn voorzien:
 Artikelen die duidelijke gebruikssporen en/of beschadigingen vertonen.
Deze uitgesloten artikelen vallen natuurlijk wel onder de geldende garantietermijn voor het artikel, retourzending voor garantie aanspraak is natuurlijk wel mogelijk.


Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet langer dan 2 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.