GARANTIE


Garantie op een door ons uitgevoerde reparatie

Reparatie biedt garantie voor de toekomst.
Standaard wordt er drie maand volledige garantie op een door ons verrichte reparatie gegeven.

Uitgesloten van Garantie
Uitgezonderd hierop zijn las/ lijm werkzaamheden aan kunststof monturen, op aangebrachte acryl kleurcoatingen, laswerkzaamheden aan Beta-Titanium, Flex of Air titanium brillen en producten.

Garantie aanvraag
Wilt u een artikel voor garantie aanbieden, dan dient u de aankoop/ reparatiefactuur met het artikel mee te zenden. De noodzakelijk te maken verzend/ transportkosten zijn voor uw eigen rekening.

Breukrisico van brillenglazen en brilmonturen:
Breuk- en beschadigingsrisico bij inslijp-, montage- en overige bewerkingen van materiaal anders dan organisch, zijn voor de consument/ opdrachtgever.
Inslijpen van "gebruikte glazen" of in "gebruikte monturen" is geheel op risico consument/ opdrachtgever.


Schade aan goederen die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor risico van de consument/ opdrachtgever.
Indien een in kleur gelakt montuur of object ter reparatie of lassen wordt aangeboden zal de laklaag op de lasplek verbranden.
Anders dan bij transparante kleurcoatingen zijn dekkende RAL kleuren afhankelijk van de kleur soms redelijk goed te herstellen.
Voor het uiteindelijke resultaat zijn wij niet aansprakelijk te stellen.

Bestaande gemonteerde brillenglazen welke u al enige tijd heeft gedragen zijn nooit zonder krassen en gebruikssporen. Indien u een bril compleet met brillenglazen bij ons aanbiedt ter reparatie zullen deze krassen en gebruikssporen ook na de reparatie onveranderd nog aanwezig zijn.
Reclameren over zogenaamde extra beschadigingen welke er volgens de aanbieder eerst niet waren is uitgesloten.
Wij adviseren om dergelijke conflicten te voorkomen alle rand- en nylorbrillen zonder de brillenglazen bij ons aan te bieden. Een uitzondering hierop zijn reparaties aan glasbrillen waarbij de montuurdelen vast aan de glazen zijn gemonteerd.
Worden randbrillen toch inclusief de gemonteerde brillenglazen ter reparatie aangeboden dan kunnen wij de opdracht weigeren en ontvangt u de opdracht onbehandeld retour, onze retourzendkosten worden dan aan u doorberekend.

Indien glasbrillen compleet met de brillenglazen worden aangeboden gaan wij hier uiterst zorgvuldig mee om. De brillenglazen worden voordat er enige werkzaamheden aan het montuur worden verricht door ons afgedekt of gedemonteerd.
Pas nadat alle benodigde werkzaamheden aan het brilmontuur zijn verricht wordt de bril verzendklaar gemaakt.
Hierdoor wordt door ons voorkomen dat er door ons veroorzaakt beschadigingen aan uw brillenglazen kunnen ontstaan, tevens zijn wij hiervoor niet aansprakelijk te stellen.