- Inspanningsverplichting


INSPANNINGSVERPLICHTING & ONDERZOEKSKOSTEN


Wanneer worden er GEEN onderzoekskosten in rekening gebracht?
  • Voor een reparatie worden reparatiekosten berekend conform de tarieven op deze website indien de reparatie kan worden uitgevoerd.
  • Deze reparatietarieven zijn standaard en hier komen behalve onze eventuele retourzendkosten verder GEEN bijkomende kosten meer bij.


Wanneer worden de onderzoekskosten WEL in rekening gebracht?
  • Indien u een reparatieopdracht via de post naar ons verzendt waarvan u wilt weten of reparatie mogelijk is en wat de te verwachten kosten zijn en u laat deze reparatie vervolgens niet uitvoeren, dan wordt er voor een NL aanvraag € 15.= kosten incl. btw. en retourzending in rekening gebracht.
  • Deze kosten worden ook in rekening gebracht indien bijv. een reparatieopdracht reeds in het vooruit is voldaan en de reparatie achteraf toch niet mogelijk blijkt, het door u vooruitbetaalde bedrag wordt aan u teruggeboekt minus deze onderzoekskosten.


Hoe zijn de onderzoekskosten opgebouwd?
Onderzoekskosten bestaan uit onze retourzendkosten tarief pakketpost, arbeid/ onderzoek kosten, verpakkings en administratiekosten.
Buitenlandse inzendingen betalen eveneeens onderzoekskosten € 15.= vermeerderd met het verschil van de voor het land van bestemming geldende retourzendtarief pakketpost. (variabele toeslag afhankelijk van bestemmingsland)