- Garantie


Garantie op een door ons uitgevoerde reparatie

Reparatie biedt garantie voor de toekomst.
Standaard wordt er drie maand garantie op een door ons verrichte reparatie gegeven.

Uitgesloten van Garantie
Uitgezonderd hierop zijn las/ lijm werkzaamheden aan kunststof monturen, op aangebrachte acryl kleurcoatingen, laswerkzaamheden aan Beta-Titanium, Flex of Air titanium brillen en producten.
Werkzaamheden aan bestaande glasbrillen waardoor er glasbreuk is ontstaan.
Verzendkosten om het product naar ons te verzenden vallen eveneens niet onder de garantie en zijn voor uw eigen kosten.

Garantie aanvraag
Wilt u een artikel voor garantie aanbieden, dan dient u de aankoop/ reparatiefactuur met het artikel mee te zenden.
De noodzakelijk te maken verzend/ transportkosten zijn voor uw eigen rekening.
De garantie bestaat uit de benodigde werkzaamheden en eventuele materialen om het product weer te herstellen, u krijgt het artikel dan kosteloos* gerepareerd weer thuisbezorgd.

*Een uitzondering op kosteloos is dat indien blijkt dat de garantie aanvraag (bijv. voor een eerder gelaste breuk) is ontstaan door abnormaal behandelen, impact e.d. wat is toe te schrijven aan eigen schuld, dan worden in ieder geval onze retourzendkosten in rekening gebracht, en soms materiaal- en  reparatiekosten.

Breukrisico van brillenglazen en brilmonturen:
Breuk- en beschadigingsrisico bij inslijp-, montage- en overige bewerkingen van materiaal anders dan organisch, zijn voor de consument/ opdrachtgever.
Inslijpen van "gebruikte glazen" of in "gebruikte monturen" is geheel op risico consument/ opdrachtgever.
Werkzaamheden/ aanpassingen aan bestaande brillenglazen welke zijn voorzien van boorgaten, groeven en andere montage vormen is geheel op risico consument/ opdrachtgever.


Schade aan goederen die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor risico van de consument/ opdrachtgever.
Indien een in kleur gelakt montuur of object ter reparatie of lassen wordt aangeboden zal de laklaag op de lasplek verbranden.
Anders dan bij transparante kleurcoatingen zijn dekkende RAL kleuren afhankelijk van de kleur vaak redelijk goed te herstellen.
Voor het uiteindelijke resultaat zijn wij niet aansprakelijk te stellen.

Opticiens verwijderen zelf de eventueel geplaatste brillenglazen uit rand, strip, rim en nylor monturen, dit om achteraf discussie over de 'staat' van de brillenglazen uit te sluiten.
Particuliere consumenten die de glazen niet zelf kunnen verwijderen mogen de bril compleet met de brillenglazen op eigen risico onder voorwaarden naar ons verzenden, discussie achteraf is dan eveneens uitgesloten.